Thai to – Lo sốt vó

Thế nào là thai to? Thai to khi trọng lượng của thai từ 3.800 đến 4.000gr (tính đến ngày sanh dự đoán). Quá trình chuyển dạ và sanh của 1 thai to thường khó khăn …

Khi con mọc răng sữa

Làm gì khi nghi ngờ trẻ bị xâm hại tình dục

Muôn kiểu dạy con - Bạn dạy con theo kiểu nào?

Mỗi năm đến hè… phụ huynh phát rầu