Bệnh nhân vui tính: Theo “phe” nào, Bác sĩ hay Điều dưỡng?

Bạn là một người bệnh, đang nằm điều trị trong bệnh viện. Chẳng may, ở tại Khoa mà bạn nằm, giữa các Bác sĩ và Điều Dưỡng có vẻ đang có xung đột gì đó, …

Thẻ BHYT Sử dụng thẻ liệu có quá rắc rối?

Bệnh nhân vui tính: “Chuột bạch” cũng nên biết

Mùa covid, nói chuyện khám sàng lọc

Hội chẩn - Hiểu sao cho đúng?