Bệnh nhân vui tính: Thời Covid-19

Đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, thế giới vẫn chưa thể xác định đâu là đỉnh dịch khi số lượt người bị nhiễm đã gần đạt …

Bệnh nhân vui tính: Nhận thuốc Bảo hiểm y tế - Coi chừng cầm nhầm

Bệnh nhân vui tính: Trăm sự nhờ Bác sĩ

Mùa covid, nói chuyện khám sàng lọc

Bệnh nhân vui tính: Tiền viện phí