Đừng dùng toa thuốc … của hàng xóm!

Không cần phải là thầy thuốc, ai cũng hiểu, muốn thuốc có được hiệu quả tối ưu phải đúng chỉ định, đúng liều lượng. Ấy thế mà y sĩ đoàn ở Đức, nơi không thiếu giới bác sĩ chuyên khoa, mới đây lại phải thêm một lần khuyến cáo thầy thuốc về cách dùng … … Đọc tiếp Đừng dùng toa thuốc … của hàng xóm!