Nơi mùa xuân đến muộn

Buổi chiều 30 Tết Chưa đến bốn giờ chiều, các Bác sĩ và nhân viên trực ngày 30 Tết của Khoa gây mê Hồi sức đã đến. Họ đến sớm hơn thường lệ, để cho các …

Ngày Tết ở bệnh viện

Chuyện xóm, chuyện nhà

Bệnh nhân vui tính: Tiền viện phí

Nhà - Truyện ngắn chất chứa lòng thương rất dày