Thẻ BHYT Sử dụng thẻ liệu có quá rắc rối?

Năm 2019, báo cáo của Chính phủ ước tính, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số. Tuy nhiên, không phải toàn bộ những người …

Bệnh nhân vui tính: “Chuột bạch” cũng nên biết

Truyện cười y khoa số Xuân 2017

Bệnh nhân vui tính: Mua thuốc ở quầy thuốc

Bệnh nhân vui tính: “Cò” bệnh viện