Bệnh nhân vui tính: Nhận thuốc Bảo hiểm y tế - Coi chừng cầm nhầm

Khi có bệnh, phải đi khám bằng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và bạn được bác sĩ cho toa thuốc… và bước cuối cùng trong hành trình đi khám chính là nhận thuốc tại …

Bệnh nhân vui tính: Trăm sự nhờ Bác sĩ

Ô CHỮ ĐỐ VUI Y HỌC Tháng 8/2019 - Có 20 chữ cái

Bệnh nhân vui tính: Ra viện ... Sao cho vui?

Ô CHỮ ĐỐ VUI Y HỌC Tháng 03/2020 - Có 07 chữ cái