Bệnh nhân vui tính: Nhận thuốc Bảo hiểm y tế - Coi chừng cầm nhầm

Khi có bệnh, phải đi khám bằng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và bạn được bác sĩ cho toa thuốc… và bước cuối cùng trong hành trình đi khám chính là nhận thuốc tại …

Thẻ BHYT Sử dụng thẻ liệu có quá rắc rối?

Bệnh nhân vui tính: Trăm sự nhờ Bác sĩ

Đố vui Tháng 10/2019 - Có 06 chữ cái

Đố vui Tháng 9/2019 - Có 24 chữ cái